Quảng cáo hiệu quả trong nghành bất động sản

Tư duy marketing:

Khi nhân thông tin về dự án bạn nên lên lộ trình đầy đủ cho dự án để hiệu quả, cần đầy đủ các bước. Tìm hiểu thông tin dự án  – Nghiêm cứu thị trường sản phẩm  – Vẽ chân dung khách hàng tiềm năng – lên chiến dịch test giá thầu – lựa chọn kênh quảng cáo hiệu quả – tối ưu chi phí  – theo dõi và đo lường hiệu quả

Quảng cáo kênh nào hiệu quả:

Muốn lựa chọn được kênh quảng cáo hiệu quả bạn nên cân đối dựa trên ngân sách quảng cáo và đối tượng khách hàng tiềm năng của mình theo 5W1H.

Tối ưu chi phí như thế nào?

Bạn nên lựa chọn phương pháp test giá thầu , test bài viết, tệp khách hàng A/B. Để lựa chọn nhóm quảng cáo có khả năng phân phối tốt nhất để tiếp tục tăng ngân sách quảng cáo cho chiến dịch. Lưu ý khi tăng ngân sách quảng cáo không tăng quá 40% ngân sách tổng.

Theo dõi và đo lường chiến dịch quảng cáo:

Lập bảng theo dõi hằng ngày, hằng tuần liệt kê chi tiết đầy đủ các thông số bao gồm CTR, Reach, Cost/Reach, thurplay 25%, thurplay 50%.

Và cuối cùng chúc các bạn chạy quảng cáo trong nghành bất động sản có kết quả rẻ nhất

Thuê Agency bên ngoài:

Nếu bạn muốn có những chiến dịch quảng cáo có kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất mà không cần phải học, thì sau đây tôi xin giới thiệu cho bạn 1 đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam: VN New Marketing, chúng tôi không chỉ đem đến dịch vụ marketing mà còn đem đến chiến lượt, giải pháp để phát triển quy mô hóa doanh nghiêp của bạn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status particlesJS("particles-js", {"particles":{"number":{"value":80,"density":{"enable":true,"value_area":800}},"color":{"value":"#fffe00"},"shape":{"type":"edge","stroke":{"width":0,"color":"#000000"},"polygon":{"nb_sides":5},"image":{"src":"img/github.svg","width":100,"height":100}},"opacity":{"value":0.5,"random":false,"anim":{"enable":false,"speed":1,"opacity_min":0.1,"sync":false}},"size":{"value":3.7,"random":true,"anim":{"enable":false,"speed":40,"size_min":0.1,"sync":false}},"line_linked":{"enable":true,"distance":150,"color":"#ffffff","opacity":0.4,"width":1},"move":{"enable":true,"speed":6,"direction":"none","random":false,"straight":false,"out_mode":"out","bounce":false,"attract":{"enable":false,"rotateX":600,"rotateY":1200}}},"interactivity":{"detect_on":"canvas","events":{"onhover":{"enable":true,"mode":"grab"},"onclick":{"enable":true,"mode":"push"},"resize":true},"modes":{"grab":{"distance":400,"line_linked":{"opacity":1}},"bubble":{"distance":400,"size":40,"duration":2,"opacity":8,"speed":3},"repulse":{"distance":200,"duration":0.4},"push":{"particles_nb":4},"remove":{"particles_nb":2}}},"retina_detect":true});var count_particles, stats, update; stats = new Stats; stats.setMode(0); stats.domElement.style.position = 'absolute'; stats.domElement.style.left = '0px'; stats.domElement.style.top = '0px'; document.body.appendChild(stats.domElement); count_particles = document.querySelector('.js-count-particles'); update = function() { stats.begin(); stats.end(); if (window.pJSDom[0].pJS.particles && window.pJSDom[0].pJS.particles.array) { count_particles.innerText = window.pJSDom[0].pJS.particles.array.length; } requestAnimationFrame(update); }; requestAnimationFrame(update);;
GỌI NGAY
challenges-icon chat-active-icon