Lịch sử hình thành

Được hình thành tháng 9/2021 với đội ngũ marketing dày dặn kinh nghiệm

Meet Our Lead Instructors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui bibendum ultricies. Maecenas egestas fringilla semper.

Sự phát triển

1000+

Khách hàng cá nhân

50+

Khách hàng doanh nghiệp

120+

Dự án đã hoàn thành

10+

Nhân viên

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Dịch vụ marketing rất tốt, đội ngũ chuyên nghiệp

Kelvin Black
From Dallas, USA
Dịch vụ chất lượng, đáng đồng tiền bác gạo

Zasha Swan
From Australia
tôi đã sử dụng dịch vụ rất nhiều và thấy đây là nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất

Frank Jones
From Japan
Cảm ơn đội ngũ marketing của VN New Marketing. Thành công của tôi là 1 phần của bạn

Jack Brownn
From London, UK

DMCA.com Protection Status particlesJS("particles-js", {"particles":{"number":{"value":80,"density":{"enable":true,"value_area":800}},"color":{"value":"#fffe00"},"shape":{"type":"edge","stroke":{"width":0,"color":"#000000"},"polygon":{"nb_sides":5},"image":{"src":"img/github.svg","width":100,"height":100}},"opacity":{"value":0.5,"random":false,"anim":{"enable":false,"speed":1,"opacity_min":0.1,"sync":false}},"size":{"value":3.7,"random":true,"anim":{"enable":false,"speed":40,"size_min":0.1,"sync":false}},"line_linked":{"enable":true,"distance":150,"color":"#ffffff","opacity":0.4,"width":1},"move":{"enable":true,"speed":6,"direction":"none","random":false,"straight":false,"out_mode":"out","bounce":false,"attract":{"enable":false,"rotateX":600,"rotateY":1200}}},"interactivity":{"detect_on":"canvas","events":{"onhover":{"enable":true,"mode":"grab"},"onclick":{"enable":true,"mode":"push"},"resize":true},"modes":{"grab":{"distance":400,"line_linked":{"opacity":1}},"bubble":{"distance":400,"size":40,"duration":2,"opacity":8,"speed":3},"repulse":{"distance":200,"duration":0.4},"push":{"particles_nb":4},"remove":{"particles_nb":2}}},"retina_detect":true});var count_particles, stats, update; stats = new Stats; stats.setMode(0); stats.domElement.style.position = 'absolute'; stats.domElement.style.left = '0px'; stats.domElement.style.top = '0px'; document.body.appendChild(stats.domElement); count_particles = document.querySelector('.js-count-particles'); update = function() { stats.begin(); stats.end(); if (window.pJSDom[0].pJS.particles && window.pJSDom[0].pJS.particles.array) { count_particles.innerText = window.pJSDom[0].pJS.particles.array.length; } requestAnimationFrame(update); }; requestAnimationFrame(update);;
GỌI NGAY
challenges-icon chat-active-icon