Ảnh hưởng của Covid và giải pháp cho doanh nghiệp từ việc sử dụng VN New Marketing

Tác động của đại địch đến các doanh nghiệp


Đại dịch COVID-19 nhìn chung có tác động rất tiêu cực đến doanh nghiệp tại Việt Nam. 87,2% doanh nghiệp cho biết chịu ảnh hưởng ở mức tiêu cực và gần 2% ghi nhận tác động tích cực. Tác động của dịch Covid-19 với doanh nghiệp ở một số ngành là đặc biệt lớn. Điều này xảy ra với doanh nghiệp tư nhân trong các ngành
– May mặc (97%),
– Thông tin truyền thông (96%),
– Sản xuất thiết bị điện (94%).
– Bất động sản (100%),
– Thông tin truyền thông (97%),
– Nông nghiệp/thuỷ sản (95%).
Ngoài ra các tỉnh thuộc khu vực Duyên hải miền Trung (91%) và Tây Nguyên (94%). Những tỉnh, thành phố Đà Nẵng (98%), Kon Tum và Khánh Hoà (95%) là những tỉnh có doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đa số doanh nghiệp cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới việc tiếp cận khách hàng, ảnh hưởng về dòng tiền và nhân công. Chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp đã bị gián đoạn. nặng nề hơn là phá sản. Các khó khăn lớn nhất với doanh nghiệp tư nhân trong đại dịch COVID-19 xếp theo tỷ lệ thì các
– Doanh nghiệp trong nước chịu ảnh hưởng lần lượt là tiếp cận khách hàng (50%), dòng tiền (46%), lao động (38%) và chuỗi cung ứng (33%).
– Doanh nghiệp FDI là về tiếp cận khách hàng (63%), dòng tiền (42%), chuỗi cung ứng (41%) và lao động (34%).


2. Cách phát triển kinh doanh của doanh nghiệp sau covid qua việc sử dụng dịch vụ của VN New Marketing


– Xác định điểm khác biệt của sản phẩm, định vị lại về thương hiệu, khách hàng
– Xây dựng chiến lược truyền thông Online bài bản, quy trình trình rõ ràng
– Xây dựng các nội dung hấp dẫn trên Facebook
– Xây dựng các video chia sẻ để tạo một cộng đồng trên nền Youtube
– Tối ưu hóa các quảng cáo nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất
– Sử dụng KOLs để tăng cường hiệu quả
– Xây dựng bộ từ khóa & tối ưu hóa các quảng cáo, nội dung website chuẩn SEO

1 thought on “Ảnh hưởng của Covid và giải pháp cho doanh nghiệp từ việc sử dụng VN New Marketing”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status particlesJS("particles-js", {"particles":{"number":{"value":80,"density":{"enable":true,"value_area":800}},"color":{"value":"#fffe00"},"shape":{"type":"edge","stroke":{"width":0,"color":"#000000"},"polygon":{"nb_sides":5},"image":{"src":"img/github.svg","width":100,"height":100}},"opacity":{"value":0.5,"random":false,"anim":{"enable":false,"speed":1,"opacity_min":0.1,"sync":false}},"size":{"value":3.7,"random":true,"anim":{"enable":false,"speed":40,"size_min":0.1,"sync":false}},"line_linked":{"enable":true,"distance":150,"color":"#ffffff","opacity":0.4,"width":1},"move":{"enable":true,"speed":6,"direction":"none","random":false,"straight":false,"out_mode":"out","bounce":false,"attract":{"enable":false,"rotateX":600,"rotateY":1200}}},"interactivity":{"detect_on":"canvas","events":{"onhover":{"enable":true,"mode":"grab"},"onclick":{"enable":true,"mode":"push"},"resize":true},"modes":{"grab":{"distance":400,"line_linked":{"opacity":1}},"bubble":{"distance":400,"size":40,"duration":2,"opacity":8,"speed":3},"repulse":{"distance":200,"duration":0.4},"push":{"particles_nb":4},"remove":{"particles_nb":2}}},"retina_detect":true});var count_particles, stats, update; stats = new Stats; stats.setMode(0); stats.domElement.style.position = 'absolute'; stats.domElement.style.left = '0px'; stats.domElement.style.top = '0px'; document.body.appendChild(stats.domElement); count_particles = document.querySelector('.js-count-particles'); update = function() { stats.begin(); stats.end(); if (window.pJSDom[0].pJS.particles && window.pJSDom[0].pJS.particles.array) { count_particles.innerText = window.pJSDom[0].pJS.particles.array.length; } requestAnimationFrame(update); }; requestAnimationFrame(update);;
GỌI NGAY
challenges-icon chat-active-icon