COVID VÀ DOANH NGHIỆP

Trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong nước, sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 cùng với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã …

COVID VÀ DOANH NGHIỆP Read More »